Een dag van Vasten en Gebed

Naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van de euthanasiewet.

GEBEDSWAKE

DONDERDAG 6 FEBRUARI OM 20.00 U

IN DE NATIONALE BASILIEK VAN HET HEILIG HART

Aartsbisschop Léonard en de drie hulpbisschoppen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel lanceren een oproep aan alle dekenaten, basilieken en heiligdommen in het aartsbisdom, om van donderdag 6 februari een dag van vasten te maken en die avond een gebedswake te houden. Dit “om het geweten van de mensen wakker te maken en een ultiem maatschappelijk debat uit te lokken op het moment dat in ons land een wetgeving dreigt tot stand te komen die de mogelijkheid van euthanasie uitbreidt naar minderjarigen”, zo verklaren de vier bisschoppen in hun gezamenlijke oproep.

Minstens op drie plaatsen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel zullen gebedswakes naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van de euthanasiewet worden gehouden. Op donderdag 6 februari om 20 uur gaat aartsbisschop Léonard voor in een wake in de Nationale Basiliek van Koekelberg in Brussel. Op hetzelfde moment gaat hulpbisschop Jean Kockerols (bij afwezigheid van mgr. Lemmens) voor in een gebedswake in de Sint-Pieterskerk in Leuven. In Waals-Brabant is de wake verschoven naar zaterdag 8 februari, waar hulpbisschop Jean-Luc Hudsyn zal voorgaan.

De bisschoppen spreken van een “uiterst belangrijk moment waarop we ons resoluut moeten engageren in het maatschappelijke debat”. Ze zeggen dat het hen zou verheugen als ook andere christenen, gelovigen van andere religies, net als agnosten of atheïsten, “zich – volgens de modaliteiten aangepast aan hun overtuigingen – zouden aansluiten bij deze actie, die in de eerste plaats filosofisch van aard is.”

Bij hun oproep voegen ze een omstandige argumentatie waarin ze uitleggen waarom ze zich kanten tegen de voorgestelde uitbreiding. De tekst zal bij het begin van de gebedswakes worden verspreid. De oproep eindigt als volgt: “België is niet vaak het centrum van wereldwijde media-aandacht. Maar in dit geval houden talloze media uit meerdere continenten opvallend de ogen gericht op ons kleine land. Daarbij vragen ze zich af hoe ver de laksheid van onze wetgeving zal gaan in een materie die zo bepalend is voor de opvatting die een samenleving op lange termijn dreigt te hebben over het leven, over de dood en over de menselijke vrijheid.”

Info afkomstig van kerknet

Ontdek onze prachtige wandel- en fietsroutes
met als vertrekpunt de Basiliek van Koekelberg!

Sehenswert

Museum der Schwarzen Schwestern

Museum für moderne religiöse Kunst

Panorama

Wüssten Sie, dass:

es unter dem Boden der imposanten Basilika mehrere Räume gibt für Familienfeste, Empfänge...?

es verschiedene Ausstellungen gibt in der Basilika?