Opening van de Heilige deur


Zondag 13 december.
10u: opening van de heilige Deur gevolgd door de tweetalige eucharistieviering voorgegaan door Mgr Jean Kockerols, hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Na de viering is er gelegeneid voor iedereen om langs de heilige Deur te stappen.

Ontdek onze prachtige wandel- en fietsroutes
met als vertrekpunt de Basiliek van Koekelberg!

Lugares de interés

Museo de las Hermanas Negras

Museo de Arte Religioso Moderno

Panorama

¿Sabía usted?

Que en la basílica hay varias salas que se pueden utilizar por una  pequeña remuneración?

Que hay varias exposiciones en la basílica?