Opening pastoraal werkjaar

Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, de Vicariale Raad en de diensten van het Vicariaat Brussel nodigen je van harte uit voor de opening van het pastoraal werkjaar 2013-2014. De avond vindt plaats in de Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg op vrijdag 20 september van 19 tot 22.30 uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Klarinetensemble Solido.

Programma
19 uur: Onthaal en ontmoeting met de vicariale diensten
19.30 uur: De Nederlandstalige pastoraal in Brussel: een stand van zaken.
20 uur: Nikolaas Sintobin, sj, over 'Start de stilte...'
21 uur: Samen bidden
Tot 22.30 uur: gezellig samenzijn


Ontdek onze prachtige wandel- en fietsroutes
met als vertrekpunt de Basiliek van Koekelberg!

Bezienswaardigheden

Museum Zwartzusters

Museum voor Moderne religieuze kunst

Panorama

Wist u dat :

Er onder de basiliek verschillende zalen zijn die u tegen een vergoeding kan gebruiken?

Er het hele jaar door  verschillende tentoonstellingen georganiseerd worden in de basiliek?