Museum Zwartzusters Brussel

De Zwartzusters vonden hun oorsprong in een late uitloper van de middeleeuwse armoedebeweging: de Cellieten. Ontstaan in het Rijnland, kenden zij in de 14de eeuw een sterke verspreiding in de Nederlanden. Daar zij zich in de eerste plaats toelegden op de pestverzorging konden zij over het algemeen op een grote steun rekenen van de lokale bevolking.

In 1459 vaardigde paus Pius II een bul uit waardoor de verschillende cellietengemeenschappen een regel mochten aannemen en geloften konden afleggen, waardoor zij omgevormd werden tot erkende religieuze gemeenschappen. De meerderheid van de cellenzustergemeenschappen volgde de regel van Sint-Augustinus en kreeg het predicaat Zwartzusters mee.

In een schepenbrief uit 1465 vinden we voor het eerst een specifieke benaming voor het Brusselse Zwartzusterklooster terug: “de swesteren in bruessel geheten thuys van affrica”. Het was een van de kleinere kloosters in de stad. In vergelijking met sommige andere Zwartzustergemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden was het klooster vrij welstellend, doordat Brussel de administratieve en politieke hoofdstad van het land was, en hierdoor de “klandizie” kapitaalkrachtiger was.

Door de noodgedwongen verhuis in 1998 van het klooster uit het Brusselse centrum kwam een deel van het patrimonium in handen van de vzw Vrienden van de Nationale Basiliek. Met objecten uit het Brusselse klooster van de Zwartzusters werd een museale ruimte ingericht. De collectie kan onderverdeeld worden in twee grote delen: zuiver en puur religieuze kunst, zoals vaatwerk en andere stukken die betrekking hebben tot de eredienst. Daarnaast is er ook het gewone burgerlijke interieur, met meubels, koper- en tinwerk en porselein.

  • Schilderkunst: Vlaamse school van de 16e tot de 19e eeuw.
  • Meubilair en kunstvoorwerpen: Vlaams, eik 17e tot de 19e eeuw.
  • Vaatwerk: zilver, tin, porselein en koper van de 17e tot de 19e eeuw.
  • Beeldhouwkunst: Vlaamse religieuze beelden van de 14e tot de 19e eeuw.
  • Kantwerk: Brusselse – Vlaamse klos – naaldkant van de 18e en 19e eeuw.

 

Openingsuren: het Museum is geopend elke woensdag van 14u tot 16u en op afspraak.

Wintersluiting vanaf 1 November

Met een ticket voor het panorama kunt u ook het museum bezoeken.

inlichtingen & afspraak:
Tel.: 0032 0(2) 421 16 79
E-mail: musea@basilicakoekelberg.be